SMM

“Bajıoğlu, bizi İnternetə sal”

Bəli, İnternet texnologiyaları sürətlə inkişaf edir və onlar artıq həyatımızın demək olar hər hissəsinə inteqrasiya olunublar. Bu “yeni dostlarımız” biznesdə də aktiv istifadə olunurlar. Reklamı İnternetdən alırıq, xəbəri buradan oxuyuruq, fikir bölüşürük, müzakirələr edirik və alırıq-satırıq. Kiçik bir analiz etsək görərik ki, bir neçə il öncəyə nisbətdə, indi demək olar hər sferadan olan biznes təşkilatları …

Continue Reading